top of page

Ενεργειακός συμψηφισμός
(Net-metering)

Net metering

To πρόγραμμα net-metering (ενεργειακού συμψηφισμού) αποτελεί τον μονόδρομο για την επίτευξη εξαιρετικά χαμηλού κόστους ρευματοδότης. Χρησιμοποιώντας την δύναμη του ήλιου και την διαθέσιμη επιφάνεια ο κάθε καταναλωτής μπορεί να μετατραπεί και σε παραγωγό εξασφαλίζοντας τις ανάγκες του με φιλικού προς το περιβάλλον τρόπο αλλά και ασυναγώνιστά φθηνά.

ere.PNG

Ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το σταθμό παραγωγής ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω της αυτής παροχής.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα που υπάγονται στα προγράμματα net metering παράγουν ενέργεια για τις ανάγκες του καταναλωτή μειώνοντας έως και 80 % του κόστους ρευματοδότησης της εγκατάστασης.Είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο μεταφοράς. Έτσι εφόσον η ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος ταυτίζεται με τις καταναλώσεις , ο καταναλωτής εμφανίζει μηδενικό κόστος για την προμήθεια του ρεύματός.

ενεργειακός συμψηφισμός(net-metering)

Σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η βάση σύγκρισης της παραγωγής και της κατανάλωσης .Η εκκαθάριση πραγματοποιείται βάσει της ενέργειας (kwh) και όχι της τιμής της kwh κάτι που ίσχυε σε άλλα προγράμματα διασυνδεδεμένων συστημάτων. Αυτό κατέχει κεφαλαιώδη σημασία στην διασφάλιση σταθερά χαμηλού κόστους ρεύματος αδιαφορώντας για τις τιμολογιακές αλλαγές των προμηθευτών.

Η βασική διαφοροποίηση του προγράμματος σε σύγκριση με προγενέστερα και η μεγάλη ευκαιρία όλων να επωφεληθούν από την χρήση του προγράμματος έγκειται στο γεγονός πως πλέον η επιδότηση  της αρχικής εγκατάστασης η της επιδότησης αγοράς μια αυξημένης τιμής ρεύματος παραγωγής για να αποσβεστεί η αρχική επένδυση δεν απαιτείται. Αντίθετα λόγω της τεράστιας πτώσης των τιμών παγκοσμίως στα υλικά φωτοβολταϊκού εξοπλισμού μια επένδυση στην χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αποτελεί μια αδιαμφησβήτητη μορφή μείωσης του κόστους της ενέργειας. Χαρακτηριστικά οι αποσβέσεις των επενδύσεων μπορεί να φτάσουν και τα 2 χρόνια εφόσον πρόκειται για μεγάλες εγκαταστάσεις και τα 4-5 χρόνια για μικρότερες όπως είναι οι οικίες. Άξίζει να σημειωθεί πως οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με την χρήση φωτοβολταϊκών έχουν μία εκτιμώμενη διάρκεια παραγωγής και αποκόμισης οφέλους 25 ετών περίπου.

your

brand

READ MORE
ενεργειακός συμψηφισμός

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

 Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Αποτελεί την καλύτερη λύση για οικίες και επιχειρήσεις .Λάβετε σε 2 λεπτά μία προσωπική προσφορά πολύ ευκολά εδώ.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

Ποιός είναι ο χρόνος εκκαθάρισης

μείωση κόστους ενέργειας απόσβεση

Στη παρούσα χρονική στιγμή ο ενεργειακός συμψηφισμός πραγματοποιείται σε τριετή βάση και τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας μετά τον τριετή συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται. Έτσι η SENIP αναλαμβάνει την ανάλυση των ενεργειακών σας αναγκών ώστε να τοποθετηθεί  ένα σύστημα που ταυτίζεται με τις καταναλώσεις σας.

Διαδικασία – Δικαιολογητικά.

Η διαδικασία της διεκπεραίωσης των δικαιολογητικών αναλαμβάνεται από την εταιρίας μας εξολοκλήρου .Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ είναι:

διαδικασία net-metering
SENIP Logo Black.png

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει εντός ενός μηνός στην κατάθεση προσφοράς σύνδεσης. Εφόσον καταβληθεί το κόστος της σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ τα οποίο παρουσιάζετε στον παρακάτω πίνακα υπογράφεται η σύμβαση της σύνδεσης. Εν συνεχεία υπογράφεται σύμβαση συμψηφισμού, γίνεται πιστοποίηση του μετρητή παραγωγής ,γίνεται η εγκατάσταση και τελικά η σύνδεση. Το ολικό χρονικό διάστημα υπολογίζεται ανά περίπτωσή κοντά στους 2 με 3 μήνες.

κόστος σύνδεσης net-metering

Ποιό είναι το όριο της μέγιστης επιτρεπτής ισχύος ΦΒ σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά):

α) Η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kW ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kW.

β) Ειδικά για αυτοπαραγωγούς MT καθώς και για σταθμούς αυτοπαραγωγής ανεξαρτήτως τάσης σύνδεσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης

γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός σταθμού παραγωγής (πλην σταθμού μικρών ανεμογεννητριών) δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του 1 MW, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή του. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς δύο τεχνολογιών εκ των οποίων η μία είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.

Στον παρακάτω παράρτημα παρατίθενται τα όρια ισχύος ανα περίπτωση.

λεπτομέρειες ενεργειακού συμψηφισμού
net metering ορια

Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

 1.  Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

 2.  Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

 3. Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο της παραχθείσας και εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).

Επικοινώνηστε μαζί μας για μία αναλυτική προσφορά μέσα σε δύο λεπτά εδώ.

οικία φωτοβολταϊκα

Έτσι όσο περισσότερο ταυτίζεται το προφίλ της κατανάλωσης με αυτό της παραγωγής του φωτοβολταϊκου τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του κόστους και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.Έχει παρατηρηθεί πως μία μέση μείωση των ρυθμιζόμενων προσεγγίζει το ποσοστό του 60%.Συγκεντρωτικά δηλαδή με τον ενεργειακό συμψηφισμό έχουμε μία μείωση εως και 100% στην προμήθεια του ρεύματος και μια μείωση εως και 60-80% στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Η αυτοπαραγωγή(net-metering) αποτελεί για την κάθε οικία και κάθε επιχείρηση την εξασφαλισμένα φθηνότερη λύση προμήθειας και κατανάλωσης ρεύματος,διοτί:

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εχούν την ίδια απόδη είτε βρίσκονται στην στέγη σας είτε σε κάποιο μεγάλο πάρκο ενος προμηθευτή.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε όμορο-κοντινό χώρο με αυτό των καταναλώσεων μειώνει και το κόστος της μεταφοράς και χρήσης του συστήματος(ρυθμιζόμενων χρεώσεων).

Εφόσον το σύστημα ΑΠΕ εγκαθίσταται απο εσάς γίνεσθε και παραγωγός εκτός απο καταναλωτής εξαλείφωντας το κέρδος των μεσαζόντων.

Οικία

Ας υποθέσουμε ότι ένα σπίτι έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Συνολικές ετήσιες καταναλώσεις 7.500 kwh

 • Συνολικό κόστος ρευματοδότησης 2.000-2.400

Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 5 kw με χρήση του προγράμματος net-metering.

Το φωτοβολταϊκό συστήματα θα απαιτήσει 25-35 τ.μ.

ενώ το κόστος ενός τέτοιου συστήματος προσεγγίζει τις 7.750 €.

Τα αποτελέσματα της εγκατάστασης είναι:

 

 • Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρευματός   7.500 kwh από το φωτοβολταϊκό συστήμα

 • Ετήσιά μείωση κόστους ρευματοδότησης 1.800-2.000  όφελος (μετά την εγκατάσταση του συστήματος)

Άρα στο προτεινόμενο σύστημα η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σε 3-4 χρόνια και σχεδόν εκμηδενισμός του κόστους για τα άλλα 20 χρόνια που είναι η περίοδος λειτουργικής δυναμικής των φωτοβολταικών συστημάτων. Διαφορετικά στην περίοδο των 25 χρόνων το μεσοσταθμικό κόστος είναι 0,03/kwh.

                        

Επιχείρηση

Ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Συνολικές ετήσιες καταναλώσεις 37.500 kwh

 • Συνολικό κόστος ρευματοδότησης 10.000-12.000

Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 25 kw με χρήση του προγράμματος net-metering.

Το φωτοβολταϊκό συστήματα θα απαιτήσει 125-175 τ.μ.

ενώ το κόστος ενός τέτοιου συστήματος προσεγγίζει τις 23.800 €.

Τα αποτελέσματα της εγκατάστασης είναι:

 

 • Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρευματός   37.500 kwh από το φωτοβολταϊκό συστήμα

 • Ετήσιά μείωση στο κόστος ρευματοδότησης 8.000-9.000  όφελος (μετά την εγκατάσταση του συστήματος) 

Άρα στο προτεινόμενο σύστημα η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σε 2,5-3,5 χρόνια και σχεδόν εκμηδενισμός του κόστους για τα άλλα 20 χρόνια που είναι η περίοδος λειτουργικής δυναμικής των φωτοβολταικών συστημάτων. Διαφορετικά στην περίοδο των 25 χρόνων το μεσοσταθμικό κόστος είναι 0,025/kwh.

Ας δούμε 2 πολύ χρήσιμα παραδείγματα.

bottom of page