top of page

Η Ενεργειακή Κρίση επιβαρύνει ανυπέρβλητα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το διαρκώς διογκούμενο κόστος της ενέργειας συναντά την σαφέστατη πλέον απειλή της επάρκειας. Ήδη αρκετές χώρες έχουν εκδώσει δελτία ενέργειας και καταλόγους διακοπής εφόσον αυτό απαιτηθεί. Οι κυβερνήσεις των χωρών προσπαθούν να μετριάσουν την δυσμενή αυτή κατάσταση χορηγώντας γενναίες επιδοτήσεις βραχυπρόθεσμου όμως χαρακτήρα. Το βάθος και το εύρος των επιδοτήσεων βέβαια θα μειώνεται όσο το φαινόμενο μεγεθύνεται.

 

 

Ποιο είναι το πρόβλημα

Η σημαντικότερη αιτία για την άνοδο των τιμών της ενέργειας αποτελεί η αύξηση της αξίας του Φυσικού Αερίου. Το Φυσικό Αέριο αποτελεί ως καύσιμο μία από τις κύριες μορφές παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Η μείωση των ροών αλλά και η αμφιβολία για την διακοπή ροής διαμέσου ορισμένων αγωγών αυξάνει την αβεβαιότητα επιδρώντας αυξητικά στις τιμές.

Περιβαλλοντικός κίνδυνος

 

Στο διάστημα αυτό, των έντονων και ρευστών ενεργειακών μεταβολών, η κλιματική κρίση και η αυτονόητη απαίτηση για την ανάσχεση της έρχονται αδιαπραγμάτευτα δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα. Πρόκειται για μία προσέγγιση αρκετά επικίνδυνή και μυωπική. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φανερώνονται καθημερινά μπροστά μας προμηνύοντας ένα πολύ πιο δραματικό μέλλον κατά τον βαθμό της αδράνειας και της αδιαφορίας μας.

Η μοναδικά βιώσιμη και αποδοτική λύση για να μειωθεί το κόστος της ενέργειας είναι η επιλογή να βασιστούμε στις δικιές μας δυνάμεις. Η Λύση βρίσκεται στην Ανεξαρτησία.

Η SENIP αντιλαμβανόμενη τις κρίσιμες στιγμές αλλά και την πολυπλοκότητα του ζητήματος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το νέο της πρόγραμμα που βασίζεται στην πράσινη παραγωγή ενέργειας και την συνεργασία.


 

Το πρόγραμμα έχει το όνομα mySolar

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε το MySolar , το πρόγραμμα που θα αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ενέργεια και θα μεταβάλει τις συνήθειες στην παραγωγή και την διάθεση της.

Το MySolar αποτελεί το πιο καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα επίτευξης σταθερά χαμηλού κόστους ρεύματος για τους καταναλωτές παρέχοντας την ευελιξία που επιθυμούν.

Εκμεταλλεύεται το χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και μέσω της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα που προάγει ένα ισότιμο πεδίο οφέλους για τον καθένα.


 

Πως λειτουργεί

Η SENIP αναλαμβάνει την δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας. Η παραγόμενη ενέργεια από την ΕΚΟΙΝ συμψηφίζεται με τις καταναλώσεις των μελών, μέσω του πλαισίου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Εσείς έχετε την δυνατότητα να ενταχθείτε σε μια από τις ΕΚΟΙΝ ως μέλος, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μηδενίζοντας τις καταναλώσεις σας για 25 χρόνια.

 

 

Τι είναι το Πράσινο Πακέτο Ενέργειας - ΠΠΕ

 

Το ένα Πράσινο Πακέτο Ενέργειας είναι το τμήμα της παραγωγής ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που σε ετήσια βάση προσεγγίζει τις 1000 kWh (1 MWh). Σε 25ετή βάση η συνολική παραγωγή ενός δικαιώματος ΠΠΕ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προσεγγίζει τις 22.000-23.000 kWh (υπολογίζοντας τις απώλειες μέσα στα έτη)

 

Πόσο θα κοστίσει - χρόνος απόσβεσης - διασφάλιση

 

Αυτό συναρτάται από τις ετήσιες καταναλώσεις σας. Ακολουθούν δύο παραδείγματα :

Παράδειγμα κατανάλωσης με 3000kWh ετησίως

Τρόπος Προμήθειας*

Αρχικό κόστος

Συνολικό κόστος/έτος

Κόστος/kWh

Τωρινή κατάσταση

-

750€

0,25€ / kWh

(με αγορά 3 ΠΠΕ)

3x900=2.700€

30€**

0,05 € / kWh

Παράδειγμα κατανάλωσης με 8000kWh ετησίως

Τρόπος Προμήθειας*

Αρχικό κόστος

Συνολικό κόστος/έτος

Κόστος/kWh

Τωρινή κατάσταση

-

2.000€

0,25€ / kWh

(με αγορά 8 ΠΠΕ)

8x900=7.200€

80€**

0,05 € / kWh

*Αφορά την προμήθεια ενέργειας- Χρεώσεις προμήθειας

** Το κάθε ΠΠΕ έχει ετησια κόστη συντήρησης και ασφάλειας 10 €/έτος

Διασφάλιση : υστέρα από την εγγραφή σας ως μέλος της κοινότητας και της αγοράς του τμήματος που επιθυμείτε κατέχεται το τμήμα αυτό για 25 χρόνια δίχως καμία περίπτωση μεταβολής. Στο ενδεχόμενο που οι καταναλώσεις αυξηθούν ή μεταβληθούν γενικότερα, διαθέτετε την επιλογή μεταρρύθμισης του τμήματος που κατέχετε.

Επιπλέον παρέχεται η επιλογή λύσης του συμβολαίου σας, και επιστροφή του χρηματικού ποσού απόκτησης του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

To πρόγραμμα ενεργειακής καινοτομίας και πράσινης παραγωγής mySolar θα εξελιχθεί σε όχημα και πλατφόρμα εύκολης πρόσβασης στο διευρυμένο όφελος που προκύπτει από την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον κάθε καταναλωτή να αποκτήσει μερίδιο από το σημαντικό περιβάλλον ευκαιριών που δημιουργεί η Ενεργειακή Mετάβαση και παράλληλα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους πολίτες να δραστηριοποιηθούν και να εμπλακούν στο μοντέλο παραγωγής και διανομής ενέργειας του μέλλοντος.

Ο κλάδος της ενέργειας σήμερα παρουσιάζει ένα σημείο καμπής. Από έναν ολοκληρωτικά συγκεντρωτικό σύστημα μερικών μονάδων, οδηγούμαστε σε ένα πιο αποκεντρωμένο. Μεγάλο μέρος αυτού του πλαισίου θα οικοδομείται από τα κάτω προς τα πάνω και έτσι ο κάθε καταναλωτής θα έχει την επιλογή αν θέλει να παράγει ο ίδιος την ενέργεια που χρειάζεται.

Ιγνατιάδης Αντώνης,
Μηχανολόγος Μηχανικός
Υπέυθυνος πωλήσεων SENIP

bottom of page