top of page
B9BADFFC-9FA1-4D91-97D6-A62ED4811165.jpeg

Το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στην στέγη„ ξεκινάει!

Το όφελος είναι μεγάλο και το ενδιαφέρον ήδη έντονο.

Σε ισχύ τίθεται αυτές τις μέρες η πολυαναμενόμενη πλατφόρμα επιδότησης “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”. Ένα πρόγραμμα επιδότησης που θα παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τους αγρότες να μειώσουν έως και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος υλοποίησης μιας μονάδας ενεργειακού-συμψηφισμού(net-metering). Το όφελος από την αξιοποίηση του προγράμματος αναμφισβήτητα είναι μεγάλο και το ενδιαφέρον ήδη έντονο.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε:

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (εκτός από τους αγρότες που μπορούν να τοποθετήσουν και σύστημα δίχως αποθήκευση).

 

Στο πρόγραμμα οι αιτούντες εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις (4) κατηγορίες:

  1. Kατηγορία Α - Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά): Όλοι οι καταναλωτές που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά για τη παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

  2. Kατηγορία Β - Οικιακές εγκαταστάσεις: Όλοι οι καταναλωτές που διαθέτουν εισόδημα Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€

  3. Kατηγορία Γ - Οικιακές εγκαταστάσεις: Όλοι οι καταναλωτές που διαθέτουν εισόδημα Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€

  4. Αγρότες: Όλοι οι αγρότες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Ας δούμε όμως μερικά βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος.

(αναλυτικά λεπτομέρειες παρατίθενται στο αντίστοιχο σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας).

 

  • Το πρόγραμμα αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

  • Για τις κατηγορίες των οικιακών συστημάτων ο φωτοβολταικός σταθμός απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης, ενώ οι ωφελούμενοι  της Κατηγορίας Δ (Αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν ο φωτοβολταικός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

 

Όσον αφορά το σύστημα αποθήκευσης:

Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα(δηλαδή για εγκατάσταση συστήματος 5 kW η ελάχιστη επιλέξιμη χωρητικότητα αποθήκευσης είναι 5 kWh).

Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.

Πλατφόρμα υπολογισμού οφέλους επιδότησης

Για τον σκοπό της γρήγορης, εύχρηστης και αξιόπιστης αξιολόγησης του οφέλους που προκύπτει από το πρόγραμμα επιδότησης η Senip δημιούργησε μια απλή για τον χρήστη πλατφόρμα.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μετά την εισαγωγή των στοιχείων από τον αιτούντα εκτυπώνει μια προσφορά κόστους-οφέλους και προσφέρει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με εκπρόσωπο μας.

IMG_B67620F711B3-1.jpeg

Παραδείγματα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί ένα ακόμα πιο ελκυστικό πεδίο στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα επιχειρώντας να διευκολύνει την απόφαση της υλοποίησης του σταθμού και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για την εθνική οικονομία και το περιβάλλον. Παρακάτω θα αναλυθούν δύο παραδείγματα οικιακών συστημάτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης ώστε να διερευνηθεί το αναμενόμενο όφελος.

Ευάλωτο Νοικοκυριό

7.000 kW

Screenshot 2023-04-18 at 7.46.43 PM.png

Ατ. Εισ. <= 20.000€ ή Οικ. Εισ. <= 40.000€

10.000 kWh

Όπως διαπιστώνει κάποιος με σχετική ευκολία από την ανάλυση των παραδειγμάτων η απόσβεση είναι ταχύτατη, η οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης μέγιστη και βέβαια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανυπέρβλητο.

Μην χάσετε λοιπόν αυτήν την μεγάλη ευκαιρία να μειώσετε σταθερά το κόστος την ηλεκτρικής σας ενέργειας και απευθυνθείτε άμεσα σε έναν εκπρόσωπο μας ώστε να σας βοηθήσει.

bottom of page