top of page
evan-wise-emWsmLNossA-unsplash.jpg
solar-panel-4249315_960_720.png

Επιχορήγηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο

Αναλυτικά παραδείγματα

Ευκαιρία εκσυγχρονισμού 

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πιο προσιτή απο ποτέ...

      Μια ομολογουμένως μεγάλη ευκαιρία για την έμπρακτη εξοικονόμηση ενέργειας  και  μείωση του κόστους της ρευματοδότησης παρέχει το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης που ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και αφορά την δράση «Athens Business Green Toolkit: αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2014-2020», με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε. (ΕΑΤΑ). Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.300.000 ευρώ, με δυνατότητα αύξησής του έως τα 5.000.000 ευρώ

Όσον αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε επιχείρηση που καλύπτει τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του προγράμματος δίνετε η δυνατότητα εξασφάλισης 80 % μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για 25 χρόνια .Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με την ένταξη του στο πλαίσιο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).Πρόκειται για μια ασυναγώνιστη και εμφανώς κορυφαία παρέμβαση υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης του διαθέσιμου χώρου για την τοποθέτηση των πάνελ.

  • Ακολουθεί ένα παράδειγμα για την διασαφήνιση του μεγάλου οφέλους.

  • Μια επιχείρηση καταναλώνει περίπου 7.500 kWh με ένα μέσο κόστος της τάξης των 1400 € ετησίως.

  • Αν υπαχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης και εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα 5 kw (απαιτείται 25-30 τ.μ. στέγης και 30-40 τ.μ. ταράτσας) ενεργειακού συμψηφισμού θα καταβάλει μόλις το 20 % της αναλογούσας δαπάνης δηλαδή περίπου στα 1300 € όπου περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

  • Το όφελος που γενάτε είναι περίπου στα 1000 € ετησίως όποτε το σύστημα θα αποσβεστεί στα 1-1,5 έτη χάριν της σημαντικής βοήθειας της επιχορήγησης .

Αναλογικά περίπου ισχύουν τα αντίστοιχα νούμερα για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

 

 

 

Υπόδειγμα από την χρήση της προσφερόμενης επιδότησης και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ακολουθούν οι όροι της επιχορήγησης.

Ακολουθούν οι όροι της επιχορήγησης  

 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).

Σκοπός είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 30.000€. Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 5.000,00€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 30.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας.

 

Περίοδος υποβολής

από 5/5/2021 έως 6/8/2021 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς:

Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης, Μαυροματαίων, Βασ. Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, Εμ.Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, Θαρύπου, Ντούρμ, Φιλίνου, Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Αλ. Πάντου, Οδυσ.Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, Περιάνδρου, Μονής Αστεριού Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, Πλ. Μοναστηρακίου, Άρεως, Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου, Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. Σοφίας, Χρυς. Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Δηληγιάννη, Δομοκού, Σεπολίων, Λιοσίων, Πλ. Αττικής, Αδμηττού, Αγ. Μελετίου.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: να έχουν τουλάχιστον 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης ... 

Τι χρηματοδοτείται

  • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας

  • Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του περιβάλλοντος

  • Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)

  • Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου

  • Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.

Προϋπολογισμός

€ 2.300.000

Το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας δράσης δύναται να τροποποιηθεί έως το ποσό των 5.000.000€.

 

Παρακάτω παρατίθεται ένας χάρτης με τα όρια των επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το πρόγραμμα.

 

Μην χάσετε αυτήν την μεγάλη ευκαιρία, μην αμελήσετε τη συγκυρία.

 

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε και να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια διεύρυνσης του οφέλους σας.

 

Η ομάδα της Senip

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ωθυξ.PNG
194555994_237634981025749_40349000530691
bottom of page