top of page
DEH_MONEY_2.jpg

Άμεση σύγκριση λογαριασμών με την σύνδεση στο πρόγραμμα συμψηφισμού

Σκούφης Μιχάλης,
Μηχανολόγος Μηχανικός

12.03.22

 Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στην πολιτική σκηνή του παγκοσμίου μας φέρνουν αντιμέτωπους με την δραστικότερη και εντονότερη ενεργειακή κρίση της σύγχρονης ιστορίας. Η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος έχει μια σταθερά ανοδική πορεία τους τελευταίους 12 μήνες και με το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – και εκτόξευση τιμών πετρελαίου και ΦΑ -  όλα τα δεδομένα προμηνύουν την περαιτέρω αύξηση της. Τα αποτελέσματα των τρεχουσών τιμών καυσίμου αναμένεται να πλήξουν την ελληνική αγορά ενέργειας τους ερχόμενους μήνες, με την διακύμανση των ημερών να κυμαίνεται στα 320-460€/MWhel­. Καθώς τα ρεκόρ υψηλών τιμών διαδέχονται και καταρρίπτουν το ένα το άλλο, οι ηγέτες όλων των Ευρωπαϊκών χωρών στρέφουν την προσοχή τους στην παραγωγή από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) έχουν το μοναδικό χαρακτηριστικό σταθερής αξίας της παραγόμενης ενέργειας, προστατευμένες από πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, εφόσον βασίζονται και επηρεάζονται αποκλειστικά από την ενέργεια του ήλιου, ανέμου κτλ..

untitled.jpg

Οι κινήσεις και μεταστροφές των κυβερνήσεων στις ΑΠΕ φτάνουν, αλλά φτάνουν αργά. Η κάθε οικία/επιχείρηση/ΟΤΑ διαθέτει μια άμεση λύση για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής ανωμαλίας, με την αυτοπαραγωγή των αναγκών της. Το πρόγραμμα συμψηφισμού net metering προστατεύει τον καταναλωτή από τις εκάστοτε διακυμάνσεις τιμών, αφού ο ισολογισμός γίνεται ενεργειακά και όχι λογιστικά.

Παρακάτω παρατίθεται χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα κατοικίας προσεγγιστικά 5000kWh/έτος και συγκριτικά η διαφορά που φαίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος με την σύνδεση στο πρόγραμμα συμψηφισμού :

2022-03-12_011516.jpg

Ο κάθε λογαριασμός ρεύματος, ανεξαρτήτως παρόχου, χωρίζεται σε τρία μέρη :

  1. Χρεώσεις προμήθειας

  2. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

  3. Πάγια κόστη

- Το πρώτο μέρος αφορά το κόστος παραγωγής της ενέργειας στα εργοστάσια της ΔΕΗ και είναι αυτό το οποίο απορροφά τις εκάστοτε μεταβολές καθώς έχει άρρηκτη σύνδεση και εξάρτηση από την εκάστοτε τιμή κόστους του καυσίμου.

- Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τα κόστη του δικτύου διανομής και μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και άλλες παρακείμενες χρεώσεις. Διατηρούνται σταθερές συναρτήσει των τρεχουσών αυξήσεων.

- Οι πάγιες χρεώσεις, αφορούν τον Δήμο, την ΕΡΤ κτλ. και αποτελούν μικρό ποσοστό του λογαριασμού.

Document_2022-03-12_011722.jpg

Από τα τρία προαναφερθέντα μέρη του λογαριασμού, το πρώτο μηδενίζεται με την ορθή διαστασιολόγηση του συστήματος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης για τα 25 έτη συμβάσεως. Το δεύτερο μέρος δύναται να μειωθεί έως και 90% (π.χ. σχολική εγκατάσταση) ανάλογα με το ποσοστό αυτοκατανάλωσης, και για μια μέση οικία μειώνεται κατά 50-60%. Τα πάγια κόστη παραμένουν σταθερά.

Συνολικά σε τιμές ρεύματος προ αυξήσεων, η έκπτωση του εκκαθαριστικού κυμαινόταν σε 70-80%, με τα τρέχοντα δεδομένα η μείωση όπως θα φανεί και παρακάτω αγγίζει το 90% επί του συνολικού.

Η εικόνα που προκύπτει στον μελετώμενο λογαριασμό είναι η παρακάτω :

Untitled.jpg

Το αρχικό και τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το εξής :

 

                        Αρχικό κόστος                                    Κόστος με Φ/Β                               Έκπτωση λογαριασμού

                        (μετ’ εκπτώσεων κ’ επιδοτήσεων)

                               531 €                                     76.59 €                                     86 %

 

 

Τέλος κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως με την επένδυση στην φωτοβολταϊκή τεχνολογία, οι κατοικίες αποκτούν ρεύμα μεσοσταθμικής τιμής 25-45€/MWh και οι επιχειρήσεις της τάξεως των 15-25€/MWh - ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος – την στιγμή που οι τιμές των ημερών ξεπερνούν τα 450€/MWh και οι προ αυξήσεων τιμές κυμαίνονταν στα 120€/MWh.

 

 

                       Κόστος ημερών                              Κόστος Φεβρουαρίου                                Κόστος με Φ/Β

                                                                                             2020       

                                                                                                                     

                 460€/MWh                              120€/MWh                            15-25€/MWh

                                                                                                                25-45€/MWh

 

 

bottom of page